Här finns information kring vilka möjligheter som finns för belåning på stuga samt svar på vanligt förekommande byggfrågor, dvs vad kommunen tillåter.

Belåning på stugor i Haverdalsbyn
Vi har nu fått bekräftat att man kan belåna på sin stuga i Haverdalsbyn med sitt andelsbevis som säkerhet.
Erbjudandet kommer från Södra Hestra Sparbank. Man kan vända sig antingen till kontoret i Hyltebruk
alternativt till deras kontor i Burseryd. Personen vi haft kontakt med heter Madelene Brandin och man
kan med fördel kontakta henne på 0345-19693 alternativt på madelene.brandin@sodrahestrasparbank.se
Det som gäller är rådande marknadsränta plus 0,5%. (Detta för att husen egentligen är att betrakta som de står på ofri grund)
De är också tydliga med att detta inte är förhandlingsbart utan lika för alla.
Man behöver inte bli helkund hos dem utan det räcker med att man startar ett servicekonto som man för över pengar till månadsvis där lånet sedan dras ifrån.
Har ni ytterligare frågor kring detta så kontakta med fördel Madelene på banken!
Det kan mycket väl finnas andra banker som är villiga att göra likt  Södra Hestra Sparbank, men troligtsvis bara mindre lokala banker som känner till vårt område.
 

Byggfrågor
Nedan dokument är framtagen av styrelsen i dialog med stadsbyggnadskontoret i Halmstad. Texten uppdateras i takt med att ny information inkommer (notera datum och version i sidhuvud). Välkommen att höra av dig om du har frågor eller synpunkter: info@haverdalsbyn.se.