Sedan 1/9 har vi endast två sopkärl i soprummet som töms två gånger i veckan under september och därefter en tömning varannan vecka över höst/vinter. Tömningsfrekvensen ökar ju längre fram vi kommer på våren/sommaren. Kom ihåg att det endast är hushållssopor som kan slängas, resterande skall slängas i återvinningen bredvid, alternativt HEM:s anläggning vid flygstaden.

Sophantering

Förstärkning av elnätet i Haverdalsbyn 2021

Bastubokning, utökade bastutider.

Under vår samt höst finns from nu möjlighet att boka bastun under hela dagen (max 2h/bokning). From juni tom augusti är bastun, liksom tidigare, bokningsbar mellan kl 20-22.

Problem med fiberanslutning?

Pröva först med ny strömadapter. Finns att hämta kostnadsfritt på Rådhuset i Halmstad.
Hjälper inte det så kan det röra sig om avgrävd kabel. Felanmälan görs på 035-19 29 80.

Saknar du kort för återvinningsstationen i Flygstaden?

Kontakta oss via info@haverdalsbyn.se 

Kolla skräpkorgen!

Vi har förstått att email från  info@haverdalsbyn.se hamnar emellanåt i skräpkorgen.


Hjärtstartare beställd!

Till sommaren kommer vi ha en hjärtstartare i Haverdalsbyn. Mer  kommer senare men via den här länken ges information från leverantören. Lifepak  CR2

Efterlysning

Föreningen söker någon som kan ta hand om gemensamma blomplanteringarna vid Björkvägens infarter, vid klubbstugan samt vid sophuset. Gärna någon som är i Haverdalsbyn stor del av sommaren. Hör av dig till någon i styrelsen för mer information.

Beställa fiber från halmstad stadsnät

Ansvarig för detta inlägg och person att kontakta vid frågor är P-O Jansson.

Här är en guide för dig som ännu inte har beställt fiber och känner dig osäker på hur du ska gå till väga:

 1. Gå in på www.halmstadstadsnat.se (klickar du på länken så öppnas den i en ny flik)
 2. Kontrollera att ditt hus är anslutet. Skriv in din adress i sökfältet under rubriken "Är du ansluten?"
 3. En svarsruta poppar upp som säger huruvida ditt hus är anslutet eller ej.
 4. Tryck på "Beställ tjänst" i svarsrutan.
Du kommer nu fram till Halmstad Stadsnäts beställningssida för "Fiber till hem och företag". Där finns ett gult fält med de olika tjänsteutbuden som offereras.
 
 • Paketerbjudanden
 • Internettjänster
 • Telefoni
 • TV-erbjudanden
 • Datatjänster
 • Säkerhet
 • Köp av ny tjänstefördelare

Övernattningslägenhet

Som Styrelsen tidigare meddelat planeras övernattningsmöjligheter i klubbstugan. För mer info vg se mail "extranytt från Haverdalsbyn" skickat juni 2020. Fliken Övernattningslägenhet är under arbete. Vi återkommer när denna öppnas!

Pizzabussen på midsommarvägen Tisdagar och Torsdagar
Styrelsen har ingått ett trivselprojekt med Pizzabussen för att skapa mervärde i Haverdal. Pizzabussen kommer att vara uppställd på stora parkeringen i närheten av Margits Kiosk strandbods vinteruppställning. Bord finns att boka. För mer info, vg se Pizzabussen på Instagram samt Vårt Ideal - Haverdal (facebook).

 


Övernattningslägenhet uppdaterad

Tältsängarna är nu utbytta mot en Brimnes bäddsoffa som blir 160 cm dubbelsäng med resår- respektive dubbla skumgummimadrasser.

 

Projekt sandlife - länsstyrelsen

Länsstyrelsens projekt SandLife har nu påbörjats vid Båtabacken i Haverdal. En karta över det berörda området i Haverdal hittar du här. Mer information om hela projektet och dess specifika åtgärder hittar du på projekt SandLifes egens hemsida sandlife.se.

loading...

Midsommarfirande 2014

loading...

Sopor

Det nya sophuset bakom sorteringsanläggningen på Sommarvägen är i funktion sedan påskhelgen och den gamla sopcontainern är borttagen. Det har arbetats hårt för att få det i ordning och nu är det riktigt fint!  

Koden till sophuset har meddelats alla via mail för dem som meddelat mailadress och via post till dem som inte har mail. Saknar du koden? Tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller någon granne. När koden är intryckt på koddosan vid dörren är det bara att trycka ner handtaget och öppna. Om det inte skulle fungera kan du försöka att trycka ner handtaget ordentligt en gång till. Belysningen inne i sophuset tänds automatiskt när du öppnar dörren. Dörren till soprummet ställs upp genom att den öppnas fullt så att du känner att den stannar i öppet läge. Om dörren stängs när du är inne i soprummet finns det en låsknapp på insidan, till höger om dörren. Tryck på denna så öppnas låset till dörren. Glöm inte att stänga dörren efter att du slängt dina sopor. Kom ihåg att anslå koden till sophuset i er stuga så att alla gäster får tillgång till att slänga hushållssoporna.

I sophuset är det endast hushållssopor som ska slängas. Plast, glas, wellpapp och tidningspapper ska slängas i återvinningsstationen bredvid nya sophuset. Jord, växter och övriga grovsopor ska lämnas på återvinningsstation vid tex Flygstaden.

Det är nu upp till oss alla att få detta att fungera på ett bra sätt, tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen om det är något som är oklart eller inte fungerar. 

Vårt nya sophus vid Sommarvägen
Vårt nya sophus vid Sommarvägen

Städdagen 3 maj 2014

Det är med glädje vi kan meddela att det var en stor uppslutning av medlemmar som var med och jobbade på årets städdag. Vi fick mycket gjort i byn: taket byttes på nya sophuset, nya stommar till skyltar vid resp. infart på Björkvägen sattes upp (vilka skall kompletteras med anslagstavlor så snart de levereras), dansbanan oljades, ogräs rensades, bastu och tvättstuga skurades och mycket annat jobb gjordes.  Ett stort tack till alla som var med och jobbade hårt!

En nyhet för sommaren är förutom vårt sophus att ytterligare en tvättmaskin installerats i tvättstugan så att det skall bli smidigare att få tvätten klar då det går att tvätta i 2 maskiner samtidigt.

Nu är Haverdalsbyn redo för sommaren! 

Haverdalsreservatet

Haverdalsnytt september 2013

Midsommarfirande 2013

loading...

Haverdalsgruppen för Naturreservatet informerar 15 juni

Vi skulle gärna vilja, på plats, visa lite av vad Länsstyrelsen beslutat att göra i reservatet.
Välkommen till Lyngaparkeringen lördagen den 15 juni kl 15.00 så går vi en runda.
På fem, sex platser skall vi samtala om hur det såg ut på 1940-talet och hur det kommer att vara efter Länsstyrelsens åtgärder. Tag gärna med någon intresserad.

Välkomna - vi tror att det kan vara till nytta. Överklaganstiden går ut 21 juni.

Nytt beslut för Haverdalsreservatet 

HEM återvinningstaxa – Möte med arbetsgruppen 13-05-21

Möte 2013-05-21 med Henrik Oretorp, kommunalråd (C)  samt styrelseordförande HEM Roger Orwén (Mp).
Representanter för föreningarna: Lennart Bodén, Lars Elmqvist och Lena Petersson.

Syftet med mötet var att få till en diskussion angående kravet från vår sida om en sänkning av avgiften för återvinning om 869 kr som påförts varje stugägare i år. Brevet har Ni alla fått sedan tidigare som förekom mötet.

Vi framförde vårt krav och gav exempel på att det var möjligt att differentiera taxan då stugägare inte bör likställas med året runt boende då de flesta ej är på plats året runt utan snarare 6-8 veckor/år.

Roger berättade att HEM agerar efter avfallsföreskrifter och att de har som målsättning att ta ut rimliga avgifter. Man har från HEM redan börjat titta på om det är möjligt att ha reducerade avgifter men det är så långt man kommit. Det är HEM som lägger förslagen till kommunfullmäktige som tar besluten.

Idag tar man beslut från kommunfullmäktige angående ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter därefter tittar en styrgrupp över taxesystemet. Styrgruppen leds av Henrik Oretorp och har som målsättning att lägga ett förslag till beslut i november i år.

Vårt gemensamma krav från alla föreningarna passade väldigt bra att framföra i detta läget. Samverkan är viktigt och vi påpekade också att detta gjort att vi nu har en stark grund att stå på då vi faktiskt samordnat oss i en fråga som är viktig och detta kommer vi att fortsätta göra när så krävs.

Om det blir en reducering kanske den kunde bli större genom nedanstående förslag;
-Vi lade fram möjligheten om att istället för att skicka ca 2600 fakturor kunde HEM skicka en till resp. förening (21 st blir det) och att resp. förening lade in kostnaden i årsavgiften. Självklart är det upp till resp. förening att bestämma detta men om det ger något tillbaka till medlemmarna så skulle vi kunna se positivt på det.

Sedan kunde vi inte låta bli att ta upp några Östra Stranden frågor (städning av stranden, utrymmesvägar ned till stranden mm), kontakt ska ske med Jenny Johansson (Mp) som ska återkoppla med kontaktpersoner för vidare diskussion.

Henrik Oretorp berättade att det är beslut taget om att man ska prioritera Västra Stranden, Östra Stranden och Tylösand. Kanske skulle politiker kunna ha ett möte med alla oss stugföreningar 1-2 ggr/år rörande detta och hur vi kan utveckla stränder och kommers runt dessa för att öka attraktionen. Vi sade att vi är säkra på att alla stugföreningar var positiva till denna samverkan.

/ Enligt information från Lena Petersson

HEM - återvinningstaxa

Vad gäller fakturan för återvinningstaxan, om 869 SEK inkl moms, vilken förfaller till betalning den 29 april så kan vi inte råda annat än att den måste betalas så länge det inte finns något annat beslut taget från Kommunen och HEM. Vi gör vad vi kan för att påverka beslut om förändring framåt.

Arbetsgruppen för den gemensamma skrivelsen har fått till ett möte med HEMs ordförande Roger Orwén samt Henrik Oretorp, Kommunråd, den 21 maj för att diskutera den inskickade skrivelsen. Vi återkommer med ytterligare information efter detta möte.

Boulebana

Förslaget att anlägga en boulebana i Engelska parken har väckt starka reaktioner hos flera husägare. Det kommer därför INTE att göras något arbete med detta i samband med årets städdag.

Frågan får diskuteras vidare på kommande årsstämma.

Förslag att anlägga boulebana

Styrelsen har tagit fram ett förslag att anlägga boulebana i Engelska Parken (mellan Götaplatsen och Syrenvägen) enligt ritning nedan.

Vi anslår därför detta förslag på bl a hemsidan för att få in åsikter i frågan; hör av er till info@haverdalsbyn.se

Om ingen misstycker till detta är förslaget att en första boulebana anläggs mot klubbstugan i samband med årets städdag (klubbstugan är inringad med rött i bilden nedan)

Möte med stugföreningar avseende HEM - återvinningstaxa per 2013-03-10

I mötet som hölls med anledning av HEM:s kommande debitering deltog representanter för föreningarna:

Östra Stranden (427 stugor), Hästskon (74 stugor), Knipan (101 stugor), Svanen (100 stugor), Norra Väret (70 stugor),Gatehus (190 stugor), Spoven (59 stugor), Johannistorp (79 stugor), Haverdalsbyn (107 stugor), Knebildstorp (104 stugor), Västervall (194 stugor).

Mötet kom fram till att det är orimligt med samma fasta taxa för fritidsboenden och fasta boenden. Det beslutades att Lars Elmqvist (Östra Strandens förening), Lennart Bodén (Svanens förening) och Lena Petersson (Västervalls förening) författar en en gemensam skrivelse.

som skickas till kommunstyrelsens ordförande med krav om en halvering av avgiften för fritidsboenden. Vissa områden har bara sommarvatten och i genomsnitt nyttjas inte fritidsboendena mer än ca 3 månader om året.

I skrivelsen begär vi även att få ett möte med kommunpolitikerna. Efter mötet har det tillkommit acceptans till skrivelsen från ytterligare ca 500 stugor utöver de föreningar som deltog per 2013-03-10.

Vid mötet redovisade Lars Elmqvist statistik från Avfall Sverige AB. De har statistik från 290 kommuner. Se bifogat dokument "Dokument Renhållningstaxa 2011".

Vägföreningens årsmöte 2013-02-13

På Haverdalsstrands Vägförenings årsmöte lördagen 2/3 2013 var Ulla-Christiné Svensson och Inga-Lill Siming närvarande från Haverdalsbyn. Ulla-Christine omvaldes till valberedningen och Inga-Lill som revisorsuppleant. Mötet beslöt att höja årsvgiften till 700.- kr per hel andel/år. För Haverdalsbyn innebär det 350.- per stuga/år eftersom vi betalar halv andel som sommarboende.

Vägföreningen meddelade att ett antal gatulampor kommer att sättas upp så snart tjälen gått ur marken. Vid Smeavägen mellan Tångvägen och Tore Gudmarssons väg kommer 2 gatulampor att sättas upp.

Under hösten 2012 tillskrev Inga-Lill Siming vägföreningen om träd som står farligt vid Sommarvägen. Vägföreningen har med anledning av detta varit i kontakt med kommunen som äger marken och ett möte kommer att äga rum vid vilket Inga-Lill också kommer att närvara.

Det påpekades på mötet att det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall och ris i skogen utan detta skall köras till återvinningsstationen vid Flygstaden. Vägföreningens protokoll från årsmötet finns att läsa i sin helhet på deras hemsida. 

HEM - Svar på skrivelse gällande renhållningsavgift

Styrelsens skrivelse till HEM var ställd till Anders Bredfelt. Han har delegerat ärendet till Leif Gustavsson på HEM. Vi mottog svar på vår skrivelse från Leif Gustavsson 2013-01-21. Han meddelar i sitt svar att HEM inte har möjlighet att reducera avgiften då den är en kommunal taxa som fastställs av kommunalfullmäktige och att HEM därför vidmakthåller sitt krav att samtliga stugägare skall betala en avgift per stuga.

Styrelsen i Haverdalsbyn kommer fortsatt att driva frågan mot kommunen tillsammans med övriga stugbyar/föreningar som medverkar i det gemensamma initiativ som skapats för att driva frågan. Ett första möte med gruppen kommer att hållas i mars.

HEM – Renhållningsavgift

Vi har alla fått information från HEM om att en årlig renhållningsavgift om 869 SEK inkl moms skall debiteras from 2013. Denna avgift avser inte kostnad för sophämtningen/sopcontainern på Björkvägen för vilken vi redan betalar till HEM. Detta är istället en avgift som skall täcka kostnader för bla återvinningscentraler.

Föreningen har de senste åren haft en årskostnad för hyra och tömning av sopcontainern till HEM på totalt ca 25.000 - 30.000 SEK. Styrelsen anser att den fasta renhållningsavgiften bör vara procentuellt i nivå mot sophämtningskostnaden såsom den är för övriga permanentboende. Att vi skall betala en fast renhållningsavgift som uppgår till 3 gånger den kostnad som föreningen har för sophämtningen är inte rimligt: Detta med anledning av att våra stugor ej nyttjas året runt och vi endast har sophämtning för stugägarna i föreningen under perioden april-oktober. Vi har 2013-02-06 gjort en skrivelse till HEM och påpekat detta. I vår skrivelse har vi även klargjort att Haverdal 39:40 består av en fastighet.

Med anledning av denna tillkomna avgift för, som HEM kallar det, fastighetsinnehavare av stuga/kolonistuga har initiativ tagits till en gemensam aktion för stuga/koloniområden i Halmstad. Det har kallats till ett möte i mars i vilket vi kommer att delta från Haverdalsbyns styrelse.

Avgiften har väckt mycket starka känslor på många håll och det har varit ett flertal insändare i Hallandsposten och bla en artikel enligt nedan där Anders Bredfell på HEM kommenterar avgiften (klicka på artikeln för förstoring).
 

Haverdalsreservatet

Haverdalsgruppen hade den 22 oktober möte med anledning av deras remissvar till Länsstyrelsens förslag om förändring av skogen i Haverdalsreservatet. Haverdalsbyns styrelse har tagit del av remisssvaret och står bakom detta. För att svaret skall få så stor påverkan som möjligt behöver så många som möjligt skriva under remissvaret och skicka detta till Länsstyrelsen. Vi vill därför vidareförmedla Haverdalsgruppens önskemål om att ta fram remissvaret i bifogat dolument och skriva på detta. Det påskrivna dokumentet skall skickas till Länsstyrelsen på den adress som anges högst upp på dokumentet. Genom att skriva på och skicka in dokumentet bekräftar du att du stöder Haverdalsgruppens remiss och motsätter dig den planerade exploateringen av Haverdalsskogen.

För den som är intresserad hittar du Länsstyrelsens remiss här

Välkommen till Haverdalsbyns Nya Hemsida!

Nu börjar hösten närma sig och vi lämnar sommarens semester med härliga dagar i Haverdal bakom oss för denna sommar. Styrelsen i Haverdalsbyn Ekonomisk Förening jobbar vidare med att bl.a. lansera den nya hemsidan för Haverdalsbyn. Allt är inte på plats på den nya hemsidan än så titta gärna in här med jämna mellanrum och uppdatera er med ev nyheter på hemsidan. Hemsidan har ett lite nyare och modernare utseende och vi jobbar med en programvara som möjliggör enklare hantering och uppdatering arbetsmässigt. Hör gärna av dig om det är något ni saknar på hemsidan eller om det är något ni undrar över, maila till info@haverdalsbyn.se.

Vi har en ambition att dokumentera historiska bilder i ett galleri på hemsidan och ber er därför att maila in historiska bilder, ange gärna vilket årtal bilden är tagen och om möjligt vilka personer som finns med på bilden. Maila in bilder till Anna Bertilsson (anna.bertilsson@live.se) som jobbar med att sammanställa de bilder som kommer in. Om du inte har möjlighet att maila in bilder får du gärna lämna foton i original till Anna Bertilsson på Sveaplatsen 18 så kan hon skanna in dem.

Styrelsen jobbar på att kunna anordna midsommarfirande i Haverdalsbyn även nästa sommar. Vi behöver dock hjälp av medlemmarna för att vi skall kunna genomföra detta. Det finns flera olika arbetsgrupper där vi behöver stöttning – hör av er och meddela om ni kan hjälpa till så att vi kan få ett trevligt midsommarfirande i Haverdalsbyn även nästa sommar!

Kom ihåg att meddela ev adressändringar till info@haverdalsbyn.se så att vi har aktuella adress- och telefonuppgifter om vi behöver komma i kontakt med er. Meddela även gärna er mailadress så att vi kan skicka ut info till er snabbare och billigare.

I september skickar vi, per post, ut vårt infobrev Haverdalsnytt samt debitering av höstens andel av årsavgiften till alla medlemmar. Hör gärna av er om ni har några funderingar. Kontaktuppgifter för styrelsen finns under fliken Styrelse menyn ovan.

Hösthälsningar,
Haverdalsbyns styrelse