Styrelsens kontaktinfo
info@haverdalsbyn.se​​​​​​​

ANNA MELKE
Ordförande
anna.melke@haveralsbyn.se
0739-97 53 44
 

JACQUES CANIVE 
Kassör

jacques.canive@haverdalsbyn.se

 

CARIN SCHWENNESEN

Suppleant
carin.schwennesen@haverdalsbyn.se

HANS BRANTEFORS
Vice ordförande
dusch, bastu, tvättstuga, nycklar

hans.brantefors@haverdalsbyn.se
 

PATRIK NILOWIK

Ledamot
 Hemsidan samt
bokning av gäststuga och bastu

patrik.nilowik@haverdalsbyn.se
 

PEDER JOHANSSON

Suppleant
Soprum, mm

peder.johansson@haverdalsbyn.se

ANDREAS TULLBERG
Sekreterare

andreas.tullberg@haverdalsbyn.se

 

CHARLOTTE BREDBERG

Suppleant
Byggfrågor

charlotte.bredberg@haverdalsbyn.se