Aktiva grupper inom föreningen.

Välkommen att höra av dig för att delta! Grupperna träffas framförallt digitalt

Grönområden
Arbetsgruppens uppdrag är att utveckla Haverdalsbyns grönområden, t.ex. planteringar. Kontaktperson: theresechristopher@hotmail.com

Laddstolpar till elbil
I takt med samhällets omställning till elbilar behöver Haverdalsbyn utforska möjligheten till gemensamma lösningar. Kontaktperson: patrik.nilowik@gmail.com