Haverdalsbyn 60 år!

När man byggde Haverdalsbyn ville man skapa den ideala fritidsbyn. En fritidsby nära havet som var till för alla, även de utan stora ekonomiska medel. Idag finns 107 stugor i Haverdalsbyn varav många har haft samma ägare hela tiden eller så har de gått i arv inom släkten.

Uppbyggnaden av Haverdalsbyn påbörjades 1955 då man enats om fem olika hustyper, varav en var den omdiskuterade tältstugan på 25 kvadrat. På den tiden fanns det inte indraget vatten i stugorna. Vattnet hämtades istället ur brunnar och behövde du besöka en toalett fick du gå till ett av de gemensamma torrdassen. Först i samband med köpet av marken från Harplinge kommun 1973 anordnades vatten och avlopp. Därefter dröjde det inte länge förrän alla hade egen toalett och de gemensamma torrdassen gjordes om till förråd, tvättstuga samt en gemensam dusch med bastu.

Till en början arrenderade Haverdalsbyn tomten av Harplinge kommun. Många var dock missnöjda med kontraktet och frågan om huruvida man skulle försöka köpa ut tomten eller inte uppkom flera gånger, bland annat år 1959, då frågan avgjordes av att kommunfullmäktige drogs sig ur. Först år 1973 lyckades föreningen köpa ut tomten från kommunen. Den 19 december annonserade Inge Bökman och Gustav Granborg att köpet var färdigt. I samband med köpet av området bytte föreningen namn från Haverdalsbyns Fastighetsförening till Haverdalsbyn Ekonomisk Förening vilket är det namn som gäller än idag.

År 1959 uppkom diskussioner om huruvida man skulle anordna en lekplats och fotbollsplan någonstans i byn. Förslaget avslogs snabbt med motiveringen att "det finns ju strand". Det dröjde till 1972 innan man återigen tog upp frågan. Då avvisade polismyndigheten i Halmstad föreningens framställan att få anordna ett lotteri för att samla in pengar till en lekplats och fotbollsplan. Inte förrän 1981 slog man slag i saken och bestämde sig för att anlägga en lekplats och dansbana. Ett år senare stod lekplatsen färdig och har använts flitigt sedan dess.